Ontstaan @ (apenstaartje)


Ontstaan @ (apenstaartje)

Hoe is het apenstaartje ontstaan!

De precieze herkomst van het @-teken is helaas onbekend. Hans van Keken doet in het boekje Het apenstaartje (2005) verslag van zijn speurtocht. Het huidige gebruik in e-mailadressen zou bedacht zijn door Ray Tomlinson, die een teken zocht om de naam van de gebruiker te onderscheiden van de machine die de e-mail verzond. Hij wilde daar een teken voor gebruiken dat in elk geval niet in namen voorkwam. Hij koos toen uit de leestekens op zijn toetsenbord, tamelijk willekeurig, voor het @-teken.

Ontstaan Apenstaartje

Het apenstaartje is dus niet uitgevonden voor internet; het zat al op het toetsenbord dat Tomlinson gebruikte. Het apenstaartje is dan ook een vrij oud teken. Amerikaanse boekhouders gebruikten het in elk geval al in de negentiende eeuw in de betekenis ‘at the cost of’; het werd (ook toen al) uitgesproken als ‘at’. 30 flessen @ 14,95 betekende dan hetzelfde als ’30 flessen à 14,95′. Het teken zelf is waarschijnlijk een ligatuur: een versmelting van twee letters. Een bekend voorbeeld van een ligatuur is het &-teken (de Ampersand) dat een versmelting is van de letters e en t. Het @-teken is waarschijnlijk een versmelting van de a en de c van ‘at the cost of’.

Er is echter meer te zeggen over de geschiedenis van het apenstaartje. Al in de vijftiende eeuw werd het gebruikt door Spaanse en Portugese kooplieden, als afkoring van arroba, dat ‘een kwart’ betekent. Het teken wordt in het Spaans en het Portugees nog steeds arroba genoemd, ook in e-mailadressen. Ook wordt wel gezegd dat het apenstaartje al in het twaalfde-eeuwse Toscane zou zijn ontstaan. Het symbool was dan een samensmelting van de a en de c van al cambio (‘tegen de wisselkoers van’). Later gingen handelaren het symbool gebruiken op facturen in de betekenis ‘voor de stuksprijs van’. Bewijzen hiervan heeft Van Keken echter niet gevonden.

Andere (speculatieve) theorieën zijn dat het teken is afgeleid van ad, dat bijvoorbeeld de afkorting van Anno Domini is, of van at, vanwege de Engelse naam van het teken.

Spelling Apenstaartje

Overigens is volgens de witte spelling zowel apenstaartje als apestaartje goed gespeld; volgens het Groene Boekje (2005) is alleen apenstaartje juist.

Bron: Onze Taal

Hoe is het Apenstaartje ontstan

The parkers https://www.order-essay-online.net didn’t give up their protest of james’ placement
Posted in Zoeken op adres.