Author Archives: wpupdateuser

Ontstaan Postcode

Ontstaan Postcode

In 1977 is de postcode in Nederland ingevoerd. De code bestaat uit vier cijfers en twee letters. De eerste 2 cijfers geven de regio aan, de laatste 2 cijfers de wijk. De twee letters geven de buurt en straat aan. De lettercombinaties ‘SA’, ‘SD’ en ‘SS’ worden niet gebruikt. In de loop van 2005 zijn nieuwe postcodecombinaties geïntroduceerd, waarbij ook de eerder niet gebruikte letters F, I, O, Q, U en Y gebruikt worden. Voorheen werden deze letters niet gebruikt omdat er voldoende combinaties te maken waren en vanwege mogelijke verwarring met andere letters. In 2005 waren alle beschikbare combinaties echter op, en het gebruik van extra letters was daarom noodzakelijk.

Individuele straten hebben vaak verschillende postcodes voor de even en de oneven zijde; ook zijn veel straten verder verdeeld in stukken die voor de postbezorging een eenheid vormen. Samen met het huisnummer vormt de Nederlandse postcode een unieke code voor elk adres; deze unieke code wordt ook voor andere doelen dan alleen de post gebruikt. Zo wordt in sommige steden voor de bewegwijzering een wijknummering gebruikt die overeenkomt met de laatste een of twee cijfers van de postcode.

Het numerieke gedeelte van de Nederlandse postcode kan een getal van 1000 tot en met 9999 zijn. In 2010 was het aantal verschillende numerieke waarden 4900. Zie ook de min of meer volledige postcodelijst. Het postcodeboek is slechts eenmalig in 1978 uitgegeven. Wel verscheen er daarna jarenlang geregeld een aanvulling op het postcodeboek voor nieuwe straten.

Bron: Wikipedia

 

Because the theory never became embodied in a set pro-essay-writer.com program, teachers were free to interpret gardner’s writings any way they liked
Posted in Zoeken op adres.

Gouden Gids Belgie ziet omzet flink dalen

Gouden Gids ontpopt zich van reclamemedium tot digitaal marketingbureau. Het verkooppraatje blijft hetzelfde. ‘Als je niet op goudengids.be staat, ben je niet te zien.’

Verkopers van goudengids.be goochelen niet alleen meer met millimeters advertentieruimte of prijs per contact. Zij praten over PageRank, de formule die bepaalt hoe de zoekmachine van Google webpagina’s waardeert. Zij beloven dat hun klanten dankzij hun goede diensten sneller worden gevonden op het internet. Maar Truvo doet meer, zegt communicatiedirecteur Laurent Lejeune van Truvo, het bedrijf achter goudengids.be.

“We positioneren ons als een one stop shop in digitale marketing voor kmo’s. Voor de bakker om de hoek, een advocatenkantoor, een restaurant of een groter bedrijf. Zij kunnen bij ons terecht om hun website te ontwikkelen, om hem zo te organiseren dat hij snel wordt gevonden op Google of andere zoekmachines, om hun Facebook-pagina te maken, hun mobiele applicatie, noem maar op.” Sinds oktober 2011 is Truvo een van de topverkopers van Google-reclameproducten in België.

Het is een drastische herpositionering. Dat is ook nodig. Precieze cijfers voor 2012 zijn er nog niet, maar volgens Lejeune heeft Truvo vorig jaar “een kleine 120 miljoen euro” omzet gehaald met een bedrijfskasstroom (ebitda) “tussen 30 en 40 miljoen”. Dat is maar ruwweg de helft van de omzet en slechts een kwart van de bedrijfskasstroom die Truvo in België in het topjaar 2007 haalde. De reden zijn de dalende inkomsten uit de papieren Gouden Gids, waarvan Truvo nog 2,5 miljoen exemplaren verspreid, tegen 4,2 miljoen in 2007. Die krimp is maar gedeeltelijk opgevangen door meer inkomsten uit internetdiensten. Het aantal adverteerders daalde sinds 2007 van 124.000 naar “75.000-80.000”. De jaaromzet per adverteerder daalde van 1918 euro naar ongeveer 1500 euro.

Sinds een concordaat en een herstructurering in 2010 is Truvo in handen van een bankenconsortium. Zelfs na het reorganisatieplan was de schuld van 450 miljoen euro te hoog. Daarom was het een grote stap dat Truvo vorig jaar 150 miljoen euro schuld kon terugbetalen. Het geld kwam van een belastingteruggave door de Amerikaanse fiscus en de verkoop van de activiteiten in Portugal, Zuid-Afrika en Puerto Rico. Anno 2013 is Truvo nog uitsluitend in België actief.

Eind 2011 kreeg CEO Donat Rétif groen licht voor een grootschalig investeringsplan. “Wij hebben 100 mensen aangeworven, waarvan 50 in de verkoop en voor de rest vooral nieuwemediamensen. We investeerden 70 miljoen euro in informaticasystemen, nieuwe media en in de website”, vertelt Lejeune. Hij hoopt de omzetdaling in 2014 te stoppen en tegen 2015 weer te groeien vanaf een omzet van 115 tot 120 miljoen. 100 miljoen daarvan moet digitaal zijn.

“Onze eerste move was van papier naar internet. Nu zijn we bezig met de tweede. We gaan meer en meer naar mobiel, met mobiele marketing en specifieke apps per sector. Onze eerste app was Aan Tafel in november voor de horecasector, A Table in het Frans, bijna 50.000 downloads in drie maanden. Andere apps volgen. Health & beauty behoort tot onze meest geconsulteerde rubrieken. Er komt ook een app voor loodgieters, dakwerkers en elektriciens.”

 

Bron:

I agree with the court that ohio’s program easily passes muster under our stringent test, but, as https://proessaywriting.org/ a matter of first principles, I question whether this test should be applied to the states

Posted in Zoeken op adres.

Google Scholar

Google Scholar

Google Scholar

Google Scholar

Google Scholar is een internetzoekmachine die de volledige tekst van wetenschappelijke artikelen uit verschillende disciplines doorzoekbaar maakt. De beta-versie werd uitgebracht in 2004. De Google Scholar-index bevat anno 2012 de meeste online peer review-tijdschriften van de grootste wetenschappelijke uitgevers van Europa en Noord-Amerika, plus wetenschappelijke boeken en andere tijdschriften die niet met peer review werken. Ga naar Google Scholar

Bron: Wikipedia

Exactly what the work entails varies from site to site, based on financial contracts drawn up between the writemyessay4me.org nle and his or her school and the local authority, roughly the equivalent of american school districts
Posted in Zoeken op adres.

Ontstaan @ (apenstaartje)

Ontstaan @ (apenstaartje)

Hoe is het apenstaartje ontstaan!

De precieze herkomst van het @-teken is helaas onbekend. Hans van Keken doet in het boekje Het apenstaartje (2005) verslag van zijn speurtocht. Het huidige gebruik in e-mailadressen zou bedacht zijn door Ray Tomlinson, die een teken zocht om de naam van de gebruiker te onderscheiden van de machine die de e-mail verzond. Hij wilde daar een teken voor gebruiken dat in elk geval niet in namen voorkwam. Hij koos toen uit de leestekens op zijn toetsenbord, tamelijk willekeurig, voor het @-teken.

Ontstaan Apenstaartje

Het apenstaartje is dus niet uitgevonden voor internet; het zat al op het toetsenbord dat Tomlinson gebruikte. Het apenstaartje is dan ook een vrij oud teken. Amerikaanse boekhouders gebruikten het in elk geval al in de negentiende eeuw in de betekenis ‘at the cost of’; het werd (ook toen al) uitgesproken als ‘at’. 30 flessen @ 14,95 betekende dan hetzelfde als ’30 flessen à 14,95′. Het teken zelf is waarschijnlijk een ligatuur: een versmelting van twee letters. Een bekend voorbeeld van een ligatuur is het &-teken (de Ampersand) dat een versmelting is van de letters e en t. Het @-teken is waarschijnlijk een versmelting van de a en de c van ‘at the cost of’.

Er is echter meer te zeggen over de geschiedenis van het apenstaartje. Al in de vijftiende eeuw werd het gebruikt door Spaanse en Portugese kooplieden, als afkoring van arroba, dat ‘een kwart’ betekent. Het teken wordt in het Spaans en het Portugees nog steeds arroba genoemd, ook in e-mailadressen. Ook wordt wel gezegd dat het apenstaartje al in het twaalfde-eeuwse Toscane zou zijn ontstaan. Het symbool was dan een samensmelting van de a en de c van al cambio (‘tegen de wisselkoers van’). Later gingen handelaren het symbool gebruiken op facturen in de betekenis ‘voor de stuksprijs van’. Bewijzen hiervan heeft Van Keken echter niet gevonden.

Andere (speculatieve) theorieën zijn dat het teken is afgeleid van ad, dat bijvoorbeeld de afkorting van Anno Domini is, of van at, vanwege de Engelse naam van het teken.

Spelling Apenstaartje

Overigens is volgens de witte spelling zowel apenstaartje als apestaartje goed gespeld; volgens het Groene Boekje (2005) is alleen apenstaartje juist.

Bron: Onze Taal

Hoe is het Apenstaartje ontstan

The parkers https://www.order-essay-online.net didn’t give up their protest of james’ placement
Posted in Zoeken op adres.

Trivia Postcode

Trivia

  • De ‘laagste’ postcode van Nederland is 1000 AA – de postcode van een blok postbussen in het hoofdpostkantoor van Amsterdam.
  • De eerste postcode die een traat aangeeft is 1011 AA. Dat is de de Ruijterkade in Amsterdam, de straat die achter het Centraal Station loopt.
  • De ‘hoogste’ bestaande postcode van Nederland is 9999 XL, van de Akkemaweg in Stitswerd. Daarna komen nog de postcodes 9999 XX, 9999 ZA en 9999 ZZ, van respectievelijk de Knolweg 1001, 1002 en 1003 in Stitswerd. Dit zijn      echter fictieve adressen.
  • Een postcode waarvan het laatste cijfer een 0 is, is bijna altijd van een postbus. Uitzonderingen hierop zijn 1060, voor Osdorp en 7610 in Almelo. Het omgekeerde gaat niet op: De postcode van een postbus kan elk eindcijfer hebben.
  • Twee verschillende straten hebben haast altijd een verschillende postcode. Er bestaan echter vele duizenden postcodes die voor verschillende straten gebruikt worden. In al deze gevallen geldt dat de de postcode niet aan dezelfde reeks huisnummers wordt toegewezen, zodat de combinatie van huisnummer en postcode nog steeds uniek is.
  • Er zijn in 2012 nog steeds straten zonder postcode; als er namelijk geen brievenbus in de straat is, wordt er geen postcode toegekend.

Bron: Wikipedia

They’ve also invested significantly into the north carolina data centre, which many believe to be the cellspyapps.org/can-someone-hack-your-phone-camera/ home of an itunes streaming service
Posted in Zoeken op adres.

Reorganisatie Telefoongids

Reorganisatie Telefoongids

Reorganisatie Telefoongids. De Telefoongids gaat reorganiseren. Voor het einde van het jaar verdwijnen circa 250 van de 800 arbeidsplaatsen.

Het bedrijf wil vooral via natuurlijk verloop het personeelsbestand uitdunnen en ook worden tijdelijke contracten niet verlengd. Maar er worden ook gedwongen ontslagen verwacht.

Reorganisatie Telefoongids

Papier

Volgens het bedrijf is de nieuwe strategie erop gericht om over drie jaar 80 procent van de omzet uit online-producten te halen. De ondernemingsraad heeft de reorganisatieplannen en het sociaal plan goedgekeurd.

Een recente protestactie van een internetjournalist tegen het papieren telefoonboek heeft met de reorganisatie niets te maken, zegt De Telefoongids. De actie ontstond uit ergernis over het boekwerk, dat nog altijd ongevraagd wordt bezorgd. Dat zou papierverspilling zijn.

Volgens De Telefoongids maken zeker 3 miljoen Nederlanders nog geregeld gebruik van de papieren gids.

Bron: NOS

Keeping those percentages consistent across states is important because scores could rise and fall with resource changes in the population of test-takers with learning challenges
Posted in Zoeken op adres.